ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2020-21

Για να δείτε την εγκύκλιο εγγραφών για το σχ. έτος 2020-2021 πατήστε εδώ

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές- μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (δηλ. έχουν ηλικία έξι (6) ετών)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή των παιδιών σας θα πρέπει να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε (κάτω από την υπογραφή να αναγράφεται ολογράφως και το όνομα αυτού που υπογράφει), τα παρακάτω έντυπα τα οποία υπάρχουν σε φωτοτυπία και στο σχολείο για τους γονείς που δε διαθέτουν εκτυπωτή

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής μαθητή (υπάρχει και σε έντυπη μορφή στο σχολείο.)
  2. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (απόδειξη Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π  ή συμφωνητικό μίσθωσης ή άλλο αποδεικτικό κατοικίας)
  3. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού (ελέγχονται οι εμβολιασμοί-φωτοτυπία της σελίδας με το όνομα του παιδιού και των σελίδων με τα εμβόλια.)
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας. (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το έντυπο το παίρνετε από το σχολείο για συμπλήρωση από παιδίατρο, ή κάντε λήψη πατώντας επάνω στον σύνδεσμο). Μπορείτε να το προσκομίστε μέχρι το άνοιγμα του σχολείου για τη νέα σχολική χρονιά
  5. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου
  6. Για το ολοήμερο πρόγραμμα, συμπληρώνετε το έντυπο-αίτηση (υπάρχει και σε έντυπη μορφή στο σχολείο).

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα ολοήμερου για τα παιδιά που οι γονείς τους εργάζονται ή είναι άνεργοι και επιθυμούν να παραμένουν μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος. Επίσης το πρόγραμμα του Ολοήμερου μπορούν να παρακολουθούν παιδιά από τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και οικογένειες που έχουν ανάγκη στήριξης. Υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης στις 15.00 και στις 16.00. Η ώρα όμως που θα επιλέξετε, σύμφωνα με το νόμο, ισχύει για όλη την εβδομάδα καθώς και όλο το σχολικό έτος.

Επίσης στην ίδια Αίτηση – Δήλωση μπορείτε να δηλώσετε για την πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου ώστε, αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και μας δοθεί η δυνατότητα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πρόγραμμα Πρωινής Ζώνης (07.00 με 08.00).

Εκτός από την αίτηση – δήλωση για το Ολοήμερο, θα  μας προσκομίσετε βεβαιώσεις εργασίας  ή ανεργίας και των δύο γονέων  ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αποδεικνύει ότι ανήκετε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι εγγραφές θα γίνουν από 15 μέχρι 29 Μαΐου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 1.30 μ.μ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  • Παιδιά που έχουν αδελφό/ή μαθητή/τρια να το δηλώσουν για να εγγραφούν στο ίδιο σχολείο
  • Για διευκόλυνσή σας, συστήνεται οι εγγραφές να γίνονται κατόπιν τηλεφωνικού  ραντεβού στο τηλέφωνο 2107488423. Στην περίπτωση προσέλευσής σας στο σχολείο χωρίς Ραντεβού θα προηγούνται τα Ραντεβού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγω των ειδικών συνθηκών και για την προφύλαξη από τη μετάδοση του COVID-19, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που αφορούν τον συνωστισμό σε κλειστούς χώρους- υπηρεσίες, τα σχετικά με τη χρήση της μάσκας και του αντισηπτικού, καθώς και την τήρηση των αποστάσεων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ελπίζουμε στην άψογη συνεργασία μας.

Ζωγράφου, Μάιος 2020

Ο Διευθυντής

Γιούργας Ηλίας

εγκύκλιος

αίτηση -δήλωση εγγραφής

αίτηση -δήλωση για ολοήμερο

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

όρια διευθύνσεων

 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

Κανονισμός λειτουργίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Οδηγίες εγκατάστασης από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ( για μαθητές Δημοτικού)

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

ΠΩΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ THN ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ   

           Ζωγράφου, 16-3-2020                 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας,

Σύμφωνα με σημερινό έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: «Καταχώριση ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κινητών τηλεφώνων των κηδεμόνων των μαθητών στο myschool»,

παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες ( Σε κάθε περίπτωση οι έχοντες/ουσες τη γονική μέριμνα) των μαθητών/τριών του σχολείου μας να μας γνωστοποιήσουν ΑΜΕΣΑ στο email:12dimzograf@sch.gr

α) έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, στον οποίο μπορούν να δέχονται ανά πάσα στιγμή sms και

β) το ενεργό email τους.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του σχολείου, παρακαλούμε το mail  να έχει θέμα (επικεφαλίδα)  «Δήλωση E-MAIL και Κινητού΄΄ και να αναγράφει τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ 1:

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ 1:

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ: (για δεύτερο παιδί, κ.ο.κ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ:

EMAIL:

 

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι:

α) Σκοπός της αποστολής των παραπάνω στοιχείων είναι σύμφωνα με το έγγραφο που μας έχει αποσταλεί, για να διευκολυνθούν τα προγράμματα τηλεκπαίδευσης.

β) Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ: Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού́ Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του Νομού 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά́ με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας, λόγω της ιδιότητάς σας ως γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊούCovid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

Γιούργας Ηλίας

 

Ενημέρωση

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε επικοινωνία σας με το σχολείο μας που αφορά την εξυπηρέτησή σας μπορείτε να αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου mail@12dim-zograf.att.sch.gr

Ο Διευθυντής

 

Ηλίας Γιούργας

…για τη Νίκη μας

Είναι αλήθεια εξαιρετικά δύσκολο ένα ιστολόγιο σχολείου να χωρέσει τούτα τα λόγια… Κι όμως είναι το ιστολόγιο του σχολείου της και αποτελεί απλά το μέσο…

Η αγαπημένη μας Νίκη, η φίλη, η καλή συνάδελφος,  η δασκάλα , η μάνα έφυγε σήμερα… έφυγε τόσο νωρίς…

Θα την αποχαιρετήσουμε αύριο, θα είμαστε όλοι εκεί. Στη σκέψη μας και στη ψυχή μας έχουμε τις στιγμές που ζήσαμε μαζί τόσα χρόνια, την αξιοπρέπεια της , τη θέλησή της για ζωή, τη μαχητικότητά της, το ενδιαφέρον και την αγάπη της για τους μαθητές και τις μαθήτριές της. Μας λείπει και θα συνεχίσει να μας λείπει.

Οδηγίες για την εποχική γρίπη

ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ_EGKYKLIOSYGEIAS

Πρόσκληση – ΣυνΩΔΗπόροι

Ανακοίνωση – εγγραφές στο Ολοήμερο πρόγραμμα 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι γονείς ενδιαφέρονται να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2019-20, θα πρέπει να προσκομίσουν την παρακάτω αίτηση συμπληρωμένη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο σχολείο, το αργότερο ως τις 11/6/2019.

 

 

“Άνθρωποι και Ζώα Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη”παρουσίαση στο 12ο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου

Στις 20.03.2019 παρουσιάστηκε με επιτυχία στην Β’ Τάξη του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που παρουσιάζει η Π.Φ.Π.Ο
“Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη”.

Το πρόγραμμα παρουσίασε η εθελόντρια κ. Φαίη Λιάρα.

Τα παιδιά παρακολούθησαν με ενδιαφέρον και συμμετοχή τα βιντεάκια και την παρουσίαση που ενημερώνουν για τα ζητήματων των κατοικίδιων και όχι μόνο, ζώων.
Θερμά συγχαρητήρια στις δασκάλες κυρία Μαρία Κάλφα και Ελένη Υφαντή για την καταπληκτική δουλειά που έχουν κάνει, καθώς τα παιδιά ήταν ενημερωμένα και ευαισθητοποιημένα ήδη για ζητήματα των ζώων αλλά και του περιβάλλοντος, από τις εξαιρετικές δασκάλες τους.

    Πηγή:   Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Αρέσει σε %d bloggers: